Leren zwemmen door te spelen is in onze zwemschool een essentieel onderdeel van het lesplan! Maar wanneer heeft een kind nu iets geleerd? Als een leerling een duurzame gedragsverandering laat zien, die het gevolg is van leeractiviteiten, dan heeft het kind iets geleerd. Het gaat bij leren dus niet alleen om kennis verwerven, want ook het verwerven van vaardigheden en inzichten hoort erbij. Als zwemschool staan we bekend om de vele spelvormen. Naar onze mening is dit dan ook de reden voor onze bijzonder hoge doorloop snelheid!

Jonge kinderen

Voor jonge kinderen zijn spelen en het luisteren naar verhalen belangrijke manieren om te leren zwemmen. De pedagoog Langeveld (1905-1989) zei: Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind met een wereld die nog alles kan blijken te zijn. Er zijn verschillende spelvormen: oefenspel, experimenteerspel, constructiespel, rollenspel, regelspel en receptief spel.
  • Oefenspel. Het kind probeert een beweging onder de knie te krijgen. Daarom wordt het ook wel sensomotorisch spel genoemd. Een kind leert hierdoor zijn eigen lichaam kennen en zijn spieren en motoriek ontwikkelen.
  • Experimenteerspel. Hierdoor ervaart een kind de wereld en ontdekt het eigenschappen van zichzelf, andere mensen, dieren of dingen. Niet alleen kleine kinderen, maar ook alle basisschoolleerlingen hebben even tijd nodig om te experimenteren als zij een nieuwe activiteit gaan doen.
  • Constructiespel. Als een kind bezig is met het vervormen, samenvoegen of hergroeperen van materiaal, dan valt dat onder constructiespel. Hierbij horen onder andere het werken met klei en het spelen met blokken. Kinderen krijgen hierdoor zicht op ruimtelijke verhoudingen.
  • Rollenspel. Een kind ervaart hoe het is om zich in een bepaalde situatie te gedragen. Er zijn verschillende niveaus: bij het imitatiespel doet het kind zijn ouder na, terwijl een kind bij anticiperend rollenspel vooruitloopt op gebeurtenissen en zelf bedenkt hoe het dan gaat. Kinderen leren hierdoor situaties en het gedrag van mensen kennen. Ook leren ze voelen hoe het is om iemand te zijn en om dingen te doen.
  • Regelspel. Hierbij gaat het om gecoördineerde groepsspelen, waar regels bij van toepassing zijn. Een voorbeeld hiervan is slagbal. Kinderen leren hierdoor regels en afspraken toepassen en samenwerken.
  • Receptief spel. Hierbij neemt een kind informatie vanuit de buitenwereld op en verwerkt dat in zijn spel. Kinderen leren hierbij informatie verwerken.
Naast het spel is ook het vertellen van verhalen een belangrijke manier van leren voor jonge kinderen. Het nut van verhalen vertellen wordt steeds meer erkend. Tijdens en na de vertelling geeft het kind zin aan de wereld die door het verhaal wordt opgeroepen. Door het verhaal doet een kind informatie op en wordt de kennisbasis uitgebreid. Door verhalen ordenen kinderen de wereld. Vaak gebruiken we in de les dan ook verhalen, sprookjes of thema’s.

Leren zwemmen door te spelen

‘Hoe lang duurt het totdat mijn kind het Zwem-ABC haalt?’

Dat is de eerste vraag die ouders stellen wanneer ze hun kind opgeven voor zwemles. Spelen in het water heeft daarbij een grote waarde. Het is dus van belang dat ouders (vooraf en tijdens de zwemles) veel met hun kinderen naar het zwembad gaan om te spelen in het water.

Door te spelen leren kinderen hoe de wereld in elkaar zit. Een kind dat voor het eerst een kopje in handen krijgt, houdt het op zijn kop of gooit het op de grond. Hij of zij doet er alles mee, behalve het doelgericht naar de mond brengen. Hetzelfde geldt voor leren zwemmen. Voordat kinderen toe zijn aan doelgericht zwemonderwijs moeten ze op ontdekkingstocht om de voor hen nieuwe ‘waterwereld’ al spelend te leren kennen.

Veel spetteren, balspellen, krijgertje spelen en liedjes zingen in het water zijn voor kinderen vaak leuke dingen om te doen.

Bij de spelletjes in het water is het ’t beste om geen drijfmiddelen te gebruiken. Je kind went dan beter aan het water en krijgt een goed watergevoel. Een kind dat veel in het water speelt zal makkelijker aan een zwemles deelnemen. Je kind is dan immers “Vriend van het water”. Op het internet vind je veel informatie over spelletjes die je in het water kunt spelen.

Zwemles moet leuk en prettig zijn voor je kind.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Via onze website kunt u contact opnemen met Zwemschool SEA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *