Een vraagstuk waar veel ouders mee zitten. Bij S.E.A. krijgen we met regelmaat deze vraag. Wat is de beste leeftijd om te starten met zwemles? Wanneer is mijn kind er klaar voor? We zullen deze zaken vanuit verschillende invalshoeken belichten. Deze vragen lijken vaak over het kind te gaan maar gaat vaak over geld en de eigen beleving van de ouder. Lees daarom ook eens dit artikel.

Dus, wanneer is een kind klaar voor zwemles? Ieder kind is anders. Ervaart anders en ontwikkelt anders. We moeten daarom het antwoord op deze vraag beantwoorden op basis van onze ervaring. Kinderen van 3 jaar zijn door spel en het ervaren goed in staat te leren zwemmen. Echter, sommige kinderen vinden het moeilijker wanneer ze voor het eerst naar school moeten. Dit vergt veel energie waardoor de intrinsieke  motivatie ( de wil van het kind om te leren) omlaag gaat. Vaak duurt dit één tot drie maanden, dan zijn de kinderen gewend aan de nieuwe situatie. Door hierop in te spelen als zwemschool is het echter wel mogelijk te zorgen voor een minimale vertraging in de leergang. Hierdoor hebben we zelfs kinderen die net 4 jaar zijn en klaar zijn voor een B diploma.

Jongere kinderen kunnen natuurlijk wel starten met peutersurvival. Het aanleren van overleven in het water kan ongelukken helpen voorkomen en geeft ze een voorsprong wanneer ze beginnen met een echte zwemles!

Kinderen komen spelenderwijs in aanraking met allerlei verschillende prikkels uit hun omgeving, die zij vervolgens moeten verwerken. De zintuigen zijn bij deze ontdekkingstocht belangrijk. Door middel van kijken, horen, ruiken, proeven en voelen wordt de wereld vanaf het prille begin al door de baby verkend. Het is daarom niet vreemd dat de cognitieve ontwikkeling nauw verbonden is met de andere ontwikkelingsgebieden:

  • Biologische-, of lichamelijke ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spraak- en taalontwikkeling

Al deze ontwikkelgebieden zijn belangrijk bij het leren zwemmen. Wij bieden daarom de kinderen een methodiek die past bij de leeftijd. De stap naar ervaringsgericht onderwijs is dan gauw gezet.

Daarnaast hebben we te maken met de motorische ontwikkelingen van kinderen. Motoriek (grove- en fijne motoriek) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van baby’s en kinderen. Vanaf de start leert een mens door te spelen en bewegen de wereld om zich heen te verkennen. Vanuit de box kijken en grijpen baby’s al naar allerlei dingen, vervolgens leren kinderen kruipen en uiteindelijk lopen om nog verder de wereld in te kunnen trekken.

Door middel van spelen en bewegen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en leren kinderen spelenderwijs zichzelf, de omgeving en anderen kennen. Motoriek en de algehele ontwikkeling zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *